Libro degli Ospiti

Cosa dicono di noi ...

READ OUR GUEST BOOK FORM CUSTOMER

Questo Libro può raccontare le Persone che sono state nostre Ospiti
contiene i loropensierini di commiato
custodisce gelosamente le loro parole d’amicizia, di ringraziamento e
perchè no, d’affetto.

美妙嘅地方!

萨布丽娜,agosto 2017's Avatar

美妙嘅地方, 人甚至比輝煌, 佢哋一到,睇嚟佢哋就去睇親戚了, 非#039;奧斯皮塔利塔迈维斯塔(或者由托斯卡纳,我唔習慣它), 但已經由第一天夜晚(我指出,我哋得到了B&B下晝三點) 我哋都同安纳里塔共進晚餐, 帕梅拉她的女兒和丈夫. 一千一夜早餐連酒店都食唔落 5 明星. 太糟糕了,我哋一個人呆兩日, 位置同' 非常適合參觀萨伦托與極端寧靜, 一個梅兹#039;奥拉普拉蒂卡门特·达图托. 真系恭喜安纳里塔同帕梅拉....... 你一直留喺我哋心中!

萨布丽娜,八月 2017 - da Quarrata, Italia

Location perfetta!

瑟琳娜, agosto 2017's Avatar

我哋好开心留喺呢度, 雖然只有一個夜晚. 非常親切,非常熱情好客, 多谢你嘅早餐. 絕佳嘅休息地點

瑟琳娜, 八月 2017 - da Appiano Gentile, Italia

Un'esperienza di vita!

露西亞, agosto 2017's Avatar

沉浸喺萨伦托鄉村靚嘅B&B A路法尼扎會畀你美妙嘅驚喜. 第一係和諧與自然嘅平衡, 第二個美妙嘅早餐喺花園度準備嘅當天上午由安纳里塔夫人, 第三,係一個戰略啲,訪問萨伦托嘅所有主要興趣啲, 第四,你會發現一個屋企. 安纳里塔,亚尔萨, 帕梅拉同朱塞佩用他們的善良和善良將打開他們的家庭嘅大門. 佢哋係了不起嘅人,會將你拖進一個最終好難迎接嘅環境. 唔係假期,而是生活體驗.

露西亞, 八月 2017 - da Todi, Italia

出色嘅體驗!

马修, agosto 2017's Avatar

帕梅拉同安纳里塔熱烈歡迎我哋, 房間乾淨企理,如描述. 真正驚人嘅早餐與自製甜點. 出色嘅體驗, 推薦! 感謝下一個

马修, 八月 2017 - da Milano, Italia

好囉!

奧斯卡, luglio 2017's Avatar

好囉. 夜晚有點難找. 安纳里塔和好,好靚.

奧斯卡, 七月 2017 - da Barcellona, Spagna

好客

约翰尼 , giugno 2017's Avatar

我喺安纳里塔度過咗一個好好嘅時間. 好客, 友好係非常有幫助嘅! 早餐嘅糕點蛋糕係神聖嘅!!! 太糟糕了,我停得好少!!! 我希望回來(至少x餡餅糕點)

约翰尼 , 六月 2017 - Da Comunanza, Italia

B&B Meraviglioso

奥雷格,aprile 2017's Avatar

係一個美妙嘅地方, 完美嘅瞭解普利亞南部! 你可以聞到村莊嘅寧靜同寂靜,每日參觀一個新嘅城市或海岸, 係咁多喺呢部分. 早餐與安纳里塔蛋糕係美味嘅! 在露台上用自製糖果開始新嘅一日真係好. 我哋仲建議嘗試安纳丽塔嘅晚餐 - 典型嘅萨伦托美食與當地產品. 珀诺伊時代莫尔托皮阿塞雷迪科诺斯塞雷贝恩图塔拉法米利亚迪安纳里塔 - il suo马里托e la figlia帕梅拉奇索诺根蒂利西米e sempre molto反對. E 'una法米利亚piéospitale che abbiamo visto喺诺斯特里viaggi. 斯佩里亚莫·切·拉·特雷莫.

奥雷格,马雷 2017 - From Mosca,Russia

Ottima Posizione

簡,aprile 2017's Avatar

探索塞伦托地區嘅理想位置 - 安靜和中心位置,非常#039;真實#039;. 我缺少意大利語唔係問題#039,因為安纳里塔爭取咗附近一半嘅隔籬嘅幫助嚟翻譯 - 冇乜嘢係太多嘅麻煩, 我只係希望我能夠更容易咁溝通,一切都係多麼正確! 絕對需要一輛租車留喺度 (或決心和單車). 喺春天舉薦海岸到卢卡 - empty and stunning.Ottima posizione per esplorare la regione del Salento - 寧靜e中央e莫尔托+#039;現實同#039;. La mia mancanza di italiano non era un problema perché Annarita si arruolò l'assistenza di metà del quartiere per tradurre - 冇乜嘢係太多嘅麻煩, 我只係希望我能更容易溝通,佢係如何所有權利! 絕對需要一輛租車住喺呢度 (或決定和動議). 春天向卢卡舉薦海岸 - 空同驚人嘅.

簡,马雷 2017 - From Bentham, Regno Unito

Mio Favorito

瓦伦蒂娜,Ae瓦伦蒂娜 , agosto 2016's Avatar

零舍歡迎安纳里塔. 屋位於一個戰略啲,可以到達萨伦托南部嘅所有目的地. 無任歡迎, 房間和浴室配備了一切舒適, 非常豐富嘅早餐與典型嘅產品!過度推薦!

瓦伦蒂娜,Ae瓦伦蒂娜 , 八月 2016 - Vernazzana

Ottimo Posto

阿库尔西奥, agosto 2016's Avatar

清潔嘅地方, 歡迎和好人. Ottimo punto d'appoggio per girare il salento, 是 20/30 幾分鐘由主要塞伦托度假村. 精緻同非常價錢安纳里塔女士嘅廚房.

阿库尔西奥, 八月 2016 - da Sciacca

B&B Strategico

摩里士,agosto 2016's Avatar

美妙嘅地方同美妙嘅人邊個住喺嗰度. 你將沉浸喺萨伦托真正嘅鄉村屋度,與正宗嘅人一齊打開你心同前門. 早自製蛋糕同新鮮捕獲嘅生果由佢哋嘅果園嘅樹木. 你距離加拉蒂娜只有幾分鐘嘅路程-不容錯過!- 在戰略點為那些誰想參觀塞倫托和它的奇觀或享受大海. 非常感謝安纳里塔, 约瑟夫同帕梅拉, 佢哋嘅故仔同佢哋嘅歡迎. 我哋無法想象會留低一個更好嘅. Non perdete l'occasione. 從心底.

摩里士,八月 2016 - da Seano
[pr_testimonial][pr_testimonial_item name_font_size=”18″ descr_font_size=”14″ acoptions=”%5B%5D”][/pr_testimonial]